اخبار و اطلاعیه ها
فراخوان استفاده از مركز راه حل هاي محاسباتي نوآورانه دانشكده مهندسي كامپيوتر نيمسال اول تحصيلي 98-97
جلسه معارفه دانشجويان نو ورود مقطع كارشناسي در روز يكشنبه 97/7/8برگزار گرديد
برگزاري سمينار دكتر عبدالرسول قاسمي با عنوان" چندگانگي در كنترل پذيري ساختاري شبكه ها با دنباله درجه مشخص"
ثبت نام حضوري و تطبيق مدارك دانشجويان مقطع كارشناسي مهندسي كامپيوتر (ورودي1397)
امكان صدور كارت بين المللي دانشجويي براي دانشجويان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه
ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان دكتراي سال 97 (پذيرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون)
برنامه زماني سمينار دانشجويان ارشد گروههاي هوش، معماري و شبكه
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.