دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ آذر

سمينار بررسي سيستم هاي هوشمند و پيشنهاد دهنده در شبكه هاي اجتماعي
1395/10/07 تاريخ
33 تعداد مرور

 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.