كارشناسان

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

خانم محمدي

سرپرست آموزش

84062475

خانم دباغي

كارشناس آموزش

84062471

خانم قديمي

كارشناس پژوهش

84062474

خانم قرباني

كارشناس پژوهش-فناوري اطلاعات

84062474

خانم مقيمي

مسئول سايت-HPC

84062398

خانم بهرامي

كارشناس آزمايشگاه

84062299

آقاي رنجبري

مسئول دبيرخانه

84062275

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/12
تعداد بازدید:
1338
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن :88462494
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.