دستورالعمل اجرايي امتحانات

قابل توجه دانشجويان

دانشجويان عزيز دوره كارشناسي قبل از شروع امتحانات دستورالعمل اجرايي امتحانات را مطالعه و برنامه امتحانات  خود را در سيستم گلستان با دقت مشاهده نمايند تا در زمان برگزاري امتحان دچار مشكل نشوند.
Review:
46
Date:
1397/03/21
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.