افتتاح مركز راه حل هاي محاسباتي نوآورانه در دانشكده مهندسي كامپيوتر با حضور رياست محترم دانشگاه
افتتاح مركز راه حل هاي محاسباتي نوآورانه در دانشكده مهندسي كامپيوتر با حضور رياست محترم دانشگاه
تاریخ:
1396/12/15
تعداد بازدید:
112
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.