طرح توانمندسازي صدف
طرح توانمندسازي صدف ،با هدف توانمندسازي دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي جهت ورود به بازار كار يكشنبه 98/3/5 و سه شنبه 98/3/7 ساعت 9 الي 15 در سرسراي ساختمان شهيد فرد اسدي برگزار ميگردد.
Review:
61
Date:
1398/03/04
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.