سمينار“A Multiresolution Approach to Globally Optimal Rigid Intensity Based Image Registration”
سمينار
“A Multiresolution Approach to Globally Optimal Rigid Intensity Based Image Registration”
ارائه دهنده: آقاي دكتر نصيحت كن 
زمان: دوشنبه مورخ96/3/1 
ساعت 13:30 تا 15:30 
محل برگزاري: دانشكده مهندسي برق ـ سالن سمينار شهيد رضايي نژاد
 
 
 
 
تعداد بازدید:
43
تاریخ:
1396/02/28
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.