دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۱۳۹۶ دهم فروردين
| English |
 
جلسه دفاع خانم مريم زارع
برگزاري جلسه دفاع از پاياننامه كارشناسي ارشد
 
 عنوان پروژه :
شناسايي تهديد جعل هويت كاربران مشهور در شبكه هاي اجتماعي مبتني بر شناسايي جامعه افراد مشهور
 
 دانشجو:
مريم زارع
1395/07/27 تاریخ


دانشکده کامپیوترکلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.