دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۱۳۹۶ دهم فروردين
| English |
 
جلسه دفاع خانم هدي صادق زاده
برگزاري جلسه دفاع از پاياننامه كارشناسي ارشد
 
 عنوان پروژه :
طراحي و پياده سازي سخت افزاري ماژول پيشگويي كننده حملات صرعي
 
 دانشجو:
هدي صادق زاده
1395/10/01 تاریخ


دانشکده کامپیوترکلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.