دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۱۳۹۵ دوم اسفند
| English |
 

شماره تلفن

سمت اجرايي

نام و نام­ خانوادگي

84062474

كارشناس پژوهش

علي عليپور

84062398

كارشناس آزمايشگاه

عطيه مقيمي

84062299

كارشناس آزمايشگاه

رويا بهرامي

84062223

مسئول دفتر رياست

شهرام فسائيان

84062475

تداركات و امورعمومي

امير رنجبري

106-88462494

خدمات

ميلاد لازم خاني

1395/01/25 تاریخ بروز رسانی


دانشکده کامپیوترکلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.