دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۰ فروردين
 
امور دانشجويي
 
كارشناس امور دانشجويي دانشكده : خانم مريم جمشيدي

تلفن تماس: 84062221
 
 كليه اطلاعات مورد نياز در بخش امور دانشجويي:
 
فرم مورد نياز:
 
 فرم گزارش كار دانشجويي
 
 

شرح وظايف:
 

·         ثبت نام دانشجويان جديدالورود كليه مقاطع تحصيلي و تشكيل پرونده امور دانشجويي

·         ثبت وامهاي تحصيلي – مسكن – ضروري (بيماري – پايان نامه – عينك – كامپيوتر .....) – وا م حج عمره – وديعه مسكن و....

·         اخذ تعهدنامه محضري از دانشجويان متقاضي وام تحصيلي و شهريه با ضامن معتبر و ثبت مشخصات در سيستم صندوق رفاه دانشجويان

·         توزيع كارت عابر بانك جهت دانشجويان جديدالورود در هر سال تحصيلي

·         ثبت نام دفترچه بيمه خدمات درماني براي دانشجويان متقاضي در ابتداي سال تحصيلي

·         واگذاري برگه هاي كار دانشجويي به دانشجويان و تهيه ليست گزارش انجام كار دانشجويي و ارسال به سازمان مركزي

·         تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل و ارسال پرونده آنها به امور دانشجويي مركزي

·         ثبت بدهي دانشجويان ارشد كه در زمان كارشناسي داراي بدهي بوده اند در سيستم صندوق رفاه دانشجويان

·         صدور دفترچه اقساط براي دانشجويان بهرمند از وامها

·         ارسال پرونده دانشجويان فارغ التحصيل – انتقالي – اخراجي به سازمان مركزي

·         پاسخگويي روزانه به كليه دانشجوياني كه بهرمند از كليه خدمات دانشجويي مي باشند

·         انجام برخي از امور مربوط به كميسيون مواد خاص و كميته انضباطي
 

قوانين و مقررات:
 

شرايط عمومي وام گيرندگان:

1. عدم استفاده از وام يا كمك يا بورس تحصيلي.

2. سپردن سند تعهد با ضامن معتبر (كارمند رسمي دولت يا بازنشسته )
 
شرايط آموزشي:
1. ثبت نام در حد اقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي (به عنوان دانشجوي تمام وقت)
2. مشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال قبل
 
 
 کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.