دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۱۳۹۶ دهم فروردين
| English |
سمينار "راهكارهاي موفقيت تحصيلي در مهندسي برق و كامپيوتر" برگزار شد

سمينار "راهكارهاي موفقيت تحصيلي در مهندسي برق و كامپيوتر" با تمركز بر موضوعيت موفقيت تحصيلي در محيط دانشگاهي براي دانشجويان جديدالورود برگزار شد. در اين سمينار موضوعات و موانع موفقيت تحصيلي مورد بررسي موشكافانه قرار گرفتند و راهكارهاي مناسب جهت عبور از هركدام از آنها ارايه شد.

در اين سمينار در ابتدا سخنراني افتتاحيه توسط رياست محترم دانشكده مهندسي كامپيوتر جناب آقاي دكتر موسوي نيا ايراد شد. سپس ارايه­اي با موضوع موفقيت تحصيلي توسط مهندس احسان رمضاني، فارغ التحصيل رتبه اول كارشناسي ارشد رشته معماري كامپيوتر دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ايراد شد. در اين ارايه ابتدا موضوع هدف و وجوه تمايز هدف و آرزو مورد بررسي قرار گرفت. سپس موانع دانشجويي نظير موانع رفاهي و آموزشي و نحوه مقابله با هركدام بررسي شد. در ادامه نيز با برگزاري جلسه پرسش و پاسخ، سوالات مطرح شده توسط دانشجويان پاسخ داده شد. مخاطبان اين سمينار دانشجوييان جديدالورود مهندسي برق و كامپيوتر بودند. در انتها نيز مراسم با پذيرايي از دانشجويان حاضر به انتها رسيد.

 
 
 
  
1395/09/09


دانشکده کامپیوترکلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.