حضور دانشجويان نو ورود را به دانشكده مهندسي كامپيوتر صميمانه تبريك مي گوييم
حضور دانشجويان نو ورود را به دانشكده مهندسي كامپيوتر صميمانه تبريك مي گوييم
حضور دانشجويان نو ورود را به دانشكده مهندسي كامپيوتر صميمانه تبريك مي گوييم
تاریخ:
1398/07/08
تعداد بازدید:
75
منبع:
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن :88462494
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.