فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 19 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
asna.JPG نام: محمد مهدي
نام خانوادگی : اثني ‏عشري اصفهاني

مرتبه علمی: استاديار
گروه آموزشی: نرم افزار
پست الکترونیک: esnaashari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/esnaashari
زمینه های فعالیت: آزمون نرم افزار، يادگيري تقويتي، اتوماتاي يادگير، شبكه هاي موردي و حسگر بي سيم
تلفن داخلی: 403-84062450
Picture10.png نام: علي
نام خانوادگی : احمدي

مرتبه علمی: دانشيار
گروه آموزشی: هوش مصنوعي
پست الکترونیک: ahmadi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/ahmadi
زمینه های فعالیت: Big data analytics, BCI models, Semantic data mining and information fusion, Image search engines, Virtual reality and artificial life, HPC solutions
تلفن داخلی: 84062307
khanmirza.jpg نام: حامد
نام خانوادگی : خانميرزا

مرتبه علمی: استاديار
گروه آموزشی: شبكه‌هاي كامپيوتري
پست الکترونیک: h.khanmirza@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/h.khanmirza
زمینه های فعالیت: سيستم هاي توزيع شده، اينترنت اشياء، شبكه هاي نرم‌افزارمحور
تلفن داخلی: 407-84062450
Picture5.png نام: سيد حسين
نام خانوادگی : خواسته

مرتبه علمی: استاديار
گروه آموزشی: هوش مصنوعي
پست الکترونیک: khasteh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/khasteh
زمینه های فعالیت: يادگيري ماشين، زنجيره بلوكي، يادگيري تقويتي، شبكه هاي اجتماعي، الگوريتم هاي تكاملي، هندسه محاسباتي، سيستم هاي چند عاملي
تلفن داخلی: 408-84062450
Picture1.png نام: چيترا
نام خانوادگی : دادخواه

مرتبه علمی: استاديار
گروه آموزشی: هوش مصنوعي
پست الکترونیک: dadkhah(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/dadkhah
زمینه های فعالیت: شبكه هاي اجتماعي، سيستم هاي توصيه گر، پردازش زبان طبيعي، رباتيك (شبيه سازي)
تلفن داخلی: 84062305
dr-darmani.jpg نام: يوسف
نام خانوادگی : درماني

مرتبه علمی: استاديار
گروه آموزشی: شبكه هاي كامپيوتري
پست الکترونیک: darmani[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: https://wp.kntu.ac.ir/darmani
زمینه های فعالیت: طراحي و پياده سازي سنسورهاي بيسيم ، صدا روي پروتكل اينترنت ،VOIP گم شدن بسته هاي اينترنتي و مدلسازي آنها
تلفن داخلی: 84062208
Dalirroyfard.jpg نام: رسول
نام خانوادگی : دلير روي فرد

مرتبه علمی: مربي
گروه آموزشی: معماري سيستم هاي كامپيوتري
پست الکترونیک: dfard(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/dfard
زمینه های فعالیت: معماري سيستم هاي كامپيوتري
تلفن داخلی: 84062309
37e.png نام: مسعود
نام خانوادگی : ده يادگاري

مرتبه علمی: استاديار
گروه آموزشی: معماري سيستم‌هاي كامپيوتري
پست الکترونیک: Dehyadegari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/dehyadegari
زمینه های فعالیت: معماري چندين هسته اي، سيستم هاي نهفته، طراحي سيستم هاي مجتمع پرتراكم، سيستم هاي چند هسته اي ناهمگن
تلفن داخلی: 406-84062450
Rezaei_Photo_344.jpg نام: فاطمه
نام خانوادگی : رضائي

مرتبه علمی: استاديار
گروه آموزشی: شبكه‌هاي كامپيوتري
پست الکترونیک: frezaei@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/frezaei
زمینه های فعالیت: شبكه‌هاي داده، شبكه هاي بي سيم و موبايل، ذخيره سازي اطلاعات در شبكه، شبكه هاي پردازشي و هوشمند
تلفن داخلی: 84062313
Picture13.png نام: هدي
نام خانوادگی : رودكي لواساني

مرتبه علمی: استاديار
گروه آموزشی: معماري سيستم‌هاي كامپيوتري
پست الکترونیک: hroodaki(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/hroodaki
زمینه های فعالیت: ويديوهاي 360 درجه، بازي هاي ابري، كدگذاري ويديوهاي چند نمايي، ارزيابي كيفيت ويديو
تلفن داخلی: 405-84062450
zamanian.jpg نام: مهدي
نام خانوادگی : زمانيان

مرتبه علمی: مربي
گروه آموزشی: نرم افزار
پست الکترونیک: mzamanian[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/zamanian
زمینه های فعالیت: مهندسي اينترنت، مهندسي نرم افزار، اينترنت اشياء، مدلسازي سريهاي زماني
تلفن داخلی: 84062306
Farnaz Sheikhi-KNTU.JPG نام: فرناز
نام خانوادگی : شيخي

مرتبه علمی: استاديار
گروه آموزشی: نرم افزار
پست الکترونیک: f.sheikhi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: https://wp.kntu.ac.ir/f.sheikhi
زمینه های فعالیت: نرم افزار
تلفن داخلی: 84062414
Picture20.png نام: سعيد
نام خانوادگی : صديقيان كاشي

مرتبه علمی: استاديار
گروه آموزشی: مهندسي نرم افزار
پست الکترونیک: sedighian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/sedighian
زمینه های فعالیت: رايانش ابري، رايانش مقياس پذير، معماري سرويس گرا، معماري مبتني بر مدل
تلفن داخلی: 409-84062450
picture23.png نام: سعيد
نام خانوادگی : فرضي

مرتبه علمی: استاديار
گروه آموزشی: مهندسي نرم افزار
پست الکترونیک: saeedfarzi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/saeedfarzi
زمینه های فعالیت: پردازش زبان طبيعي، بازيابي هوشمند اطلاعات، محاسبات داده، كلان داده
تلفن داخلی: 401-84062450
44e.png نام: عبدالرسول
نام خانوادگی : قاسمي

مرتبه علمی: دانشيار
گروه آموزشی: شبكه‌هاي كامپيوتري
پست الکترونیک: arghasemi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/arghasemi
زمینه های فعالیت: طراحي پروتكل هاي بين لايه اي، شبكه هاي راديو شناختي، شبكه هاي موردي و حسگر، شبكه هاي خودسازمانده
تلفن داخلی: 84062419
<<   <  1 2  >   >>  
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن :88462494
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.