تمدید سنوات
.
1-  دانشجویان مقطع کارشناسی از ورودی سال 1394 به بعد ،که طی سنوات مجاز تحصیلی (4 سال- 8 نیمسال) و نیمسال نهم (بنا بر تصمیم هیأت رئیسه دانشگاه ، انتخاب واحد در نیمسال تحصیلی نهم، بدون درخواست تمدید سنوات و بدون پرداخت شهریه مجاز می باشد و دانشجو قادر به انتخاب واحد در نیمسال نهم می باشد) موفق به گذراندن کلیه واحدهای درسی خود نشده اند و متقاضی تمدید سنوات تحصیلی ، در نیمسال دهم می باشند، می بایست طبق مراحل زیر عمل نمایند.
2- دانشجو می بایست حداقل 1 ماه قبل از زمان انتخاب واحد نیمسال بعد، طبق تقویم آموزشی دانشگاه ، فرم کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه را تکمیل نماید.
3- دانشجو به همراه فرم تکمیل شده، درصورتیکه اسناد و مدارکی (پزشکی ، مشاوره ای و غیره)داشته باشد که در تصمیم گیری اعضای شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص موثر خواهد بود، را به اداره آموزش دانشکده تحویل نماید تا در شورای آموزشی دانشکده مطرح گردد.
4- دانشجو حداکثر به مدت 2 هفته پس از ارائه فرم به اداره آموزش دانشکده ،در گزارش شماره 173 سامانه آموزشی گلستان می تواند رأی شورای آموزشی دانشکده را ملاحظه نماید.
5- دانشجو حداکثر 2 هفته پس از صدور رأی شورای آموزشی دانشکده ، در گزارش شماره 173 سامانه آموزشی گلستان  می تواند رأی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه را ملاحظه نماید.
6- در صورت موافقت  کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه با تقاضای تمدید سنوات ، دانشجو مجاز به انتخاب واحد در نیمسال بعدی خواهد بود .
 
تذکرات:
 
- دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و بنابر تقاضای دانشجو ، حداکثر 2 نیمسال تحصیلی مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد که شامل نیمسال نهم و دهم می باشد.
- دانشجویان مشمول نظام وظیفه در صورتی مجاز به تمدید سنوات تحصیلی بیش از 8 نیمسال تحصیلی خواهند بود که با مراجعه به اداره آموزش دانشکده از وضعیت مجوز سازمان وظیفه عمومی برای ادامه تحصیل خود مطلع شوند.
- شهریه افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال دهم طبق تعرفه مصوبه هیأت امنای دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریافت خواهد شد.مبلغ بدهی در سامانه آموزشی گلستان برای دانشجو قابل رؤیت و قابل پرداخت می باشد.
1399/02/11
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن :88462494
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.