كسب موفقيت در مسابقات بين المللي برنامه سازي دانشجويي(ICPC)
 
تيم هاي برنامه نويسي دانشگاه، در مسابقه‌ي بين‌المللي برنامه‌سازي دانشجويي (ICPC) تهران كه در روزهاي 28 و 29 آذر 1398 در دانشگاه صنعتي شريف برگزار گرديد در ميان 79 تيم شركت كننده از دانشگاه هاي كشور موفق به كسب نتايج ارزشمندي شدند. تيم اول دانشگاه با حل كردن 7 مساله از 10 مساله مسابقه موفق به كسب رتبه پنجم (تيم هشتم) و مدال نقره گرديد و براي كسب سهميه مسابقات جهاني مي تواند در مسابقه‌ي قهرماني غرب آسيا شركت كند. همچنين تيم دوم دانشگاه با حل 5 مساله موفق به كسب رتبه هشتم (تيم شانزدهم) شد.
 
 اعضاي تيم هشتم
 
 اعضاي تيم شانزدهم
Review:
198
Date:
1398/10/01
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن :88462494
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.