برگزاری وبینار با عنوان مدلسازی اثر متقابل شکست اجزا در فرآیند شکست های آبشاری شبکه های الکتریکی

Review:
118
Date:
1401/01/27
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن :88462494
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.