1397/03/13
بهروز
زمینه های فعالیت:بینایی ماشین، یادگیری ماشین، هندسه چند نمایی، مدلهای گرافی احتمالی، پردازش سیگنالها و تصاویر پزشکی، شناسایی آماری الگو، سنجش فشرده، هندسه ریمانی، بهینه سازی، مدلسازی آماری، سسیتم های هوشمند کمک راننده در خودرو
ایمیل:nasihatkon(at-sign)kntu.ac.ir
زمینه های تحقیق:

PhD (2010-2014)

Computer Vision, School of Information Sciences & Engineering, The Australian National University,Australia

MS (2005-2008)

Artificial Intelligence, Computer Science & Engineering Department, Shiraz University, Iran

BS (2001-2005)

Computer Engineering (Software), Computer Science & Engineering Department, Shiraz University, Iran

   


Research Interests

Computer Vision, Multiple View Geometry, Biomedical Image and Signal Processing

Statistical Pattern Analysis, Graphical Models, Riemannian Geometry, Compressive Sensing

Optimization, Statistical Modeling

 

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن :88462494
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.