توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه
مهندس فارغ التحصيل رشته مهندسي كامپيوتر علاوه بر نگاه قوي تحليلي و سيستمي و تسلط به مباني علمي  و فناوري روز داراي ديد و تجربه عملي و تخصص كارگاهي و آزمايشگاهي و مهارت كاربردي براي زمينه هاي زير است:

· بررسي و شناخت نرم افزارها و سخت افزارهاي جديد و به كارگيري آنها.

· بررسي كمبودها و نيازهاي نرم افزاري و سخت افزاري بخشهاي صنعت و خدمات و تدوين نيازهاي آنها، امكان سنجي وتعيين ابزار و نيروي انساني لازم براي رفع كمبودها.

· تجزيه و تحليل سيستمهاي نرم افزاري و سخت افزاري و ارائه راه حل مناسب براي اجراي آنها.

· طراحي مجموعه هاي نرم افزاري و سخت افزاري و توليد طرحهاي اجرايي براي آنها.

· اجراي طرحهاي كامپيوتري، نصب، آزمايش و آموزش آنها.

· پشتيباني و نگهداري سيستمهاي نرم افزاري شامل شناسايي خطاها، رفع خطاها و افزودن امكانات جديد به سيستمها.

· عيب يابي كامپيوترها و سيستمهاي كامپيوتري و رفع عيبها.

· شناسايي فنون جديد طراحي و ساخت كامپيوتر و ارزيابي و به كارگيري آنها.

علاوه بر اين فارغ التحصيل رشته مهندسي كامپيوتر آشنا و مسلط به اصول سيستمي، معماري، امنيتي سخت افزاري و نرم افزاري طراحي و بكارگيري سيستمهاي مهندسي كامپيوتري مدرن، مسلط در به كارگيري علمي يك زبان خارجي، آشنا با روش جستجو و بهره برداري از تازه‌ها و تحولات علم و فن‌آوري، مسلط به دانش تحليلي رياضي و فيزيك مدرن و رياضيات گسسته، مسلط به استفاده از زبانهاي برنامه نويسي و توصيف سخت افزار و سيستم ديجيتال، ساختار ها و الگوريتمهاي ذخيره، بازيابي و به روز سازي ساختمانهاي داده، اصول سيستمهاي هوشمند، اصول مدارها و سيستمهاي پردازش و ذخيره الكترونيكي، اصول طراحي، برنامه نويسي، امنيت و بكارگيري شبكه هاي مخابراتي و كامپيوتري، امنيت داده ها و اطلاعات، طراحي سيستمهاي نهفته بهنگام، طراحي سيستمهاي قابل اطمينان كامپيوتري است.

همچنين در ابعاد كاربردي قادر به طرح سيستمها و انتخاب سخت افزار و نرم افزار و راه اندازي سرورهاي كامپيوتري شبكه اي براي كاربردهاي اداري، آموزشي، اقتصادي، مالي، بهداشتي و دفاعي، طراحي و راه اندازي سخت افزار و نرم افزارهاي بردهاي كامپيوتري براي كاربردهاي خاص نظير اتوماسيون صنعتي، رباتيك، كنترل تردد، كنترل فرآيند‍هاي صنعتي، سيستم‍هاي تصوير‍ برداري صنعتي و پزشكي و ذخيره، پردازش و انتقال امن داده ها، طراحي و راه اندازي شبكه هاي با سيم و بي‌سيم امن و مطمئن براي تبادل داده هاي چند رسانه اي، طراح سخت افزار هاي برنامه پذير و مدارهاي مجتمع براي سيستمهاي كامپيوتري و طراحي نرم افزار هاي مورد نياز آنها، لحاظ كردن ملاحظات امنيت سيستم و شبكه و طراحي متناسب با آن است.

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/16
تعداد بازدید:
11207