دریافت کارت دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد
دریافت کارت دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد
به اطلاع آن دسته از دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 1401 که تاکنون کارت دانشجویی خود رادریافت نکرده اند می رساندلازم است جهت دریافت کارت دانشجویی و تطبیق مدارک ازساعت 10 الی14روزهای دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه، نهم و دهم و یازدهم آبان ماه به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

همراه داشتن شناسنامه عکس دار ، کارت ملی و اصل کلیه مدارک بارگذاری شده در سامانه گلستان درزمان ثبت نام الکترونیکی، الزامی است.

تاریخ:
1401/07/23
تعداد بازدید:
161
منبع: