نخستین رویداد روز هوش مصنوعی
نخستین رویداد روز هوش مصنوعی

تاریخ:
1401/11/12
تعداد بازدید:
270
منبع: