نهمین نمایشگاه گلچین پروژه های عملی- کاربردی مقطع کارشناسی
نهمین نمایشگاه گلچین پروژه های عملی- کاربردی مقطع کارشناسی

 
    * نهمین نمایشگاه گلچین پروژه های عملی کاربردی مقطع کارشناسی

     * روز سه شنبه مورخ 1402/09/28

     * برگزاری نمایشگاه ساعت 9 الی 12:30 سایت دانشکده

     * اختتامیه نمایشگاه ساعت 13:30 الی 15:30 سالن کنفرانس دانشکده

     * تقدیر از پروژه های برتر به انتخاب اساتید و دانشجویان

     * تقدیر از از بازدید کننده خوش شانس

 
تاریخ:
1402/09/22
تعداد بازدید:
226
منبع: