قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
دانشجویان محترمی که در مرکز راه حل های محاسباتی نواورانه عضویت داشتند و به آنها کلید کمد تخصیص داده شده است.با توجه به پایان ترم و لزوم تحویل کمدها به دانشجویان جدید،حتما تا تاریخ 10/11 به این مرکز مراجعه نمایند و کلیدهای خود را تحویل دهند.
تاریخ:
1402/11/04
تعداد بازدید:
314
منبع: