كسب مقام نهم مسابقات ACM توسط دانشجويان دانشكده مهندسي كامپيوتر
گروه هاي دانشكده، در بين هفتاد گروه مسابقات ACM موفق به كسب مقام هاي نهم، بيست و سوم و بيست و نهم شدند.

 
Review:
56
Date:
1396/12/05
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.