بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر، اسفند 1399
بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر، اسفند 1399
کنفرانس دربرگیرنده 14 حوزه تخصصی مهم در زمینه علوم و مهندسی کامپیوتر خواهد بود که  محورهای اصلی عبارتند از:  سیستم های هوشمند و رایانش نرم، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق، پردازش متن و شبکه های اجتماعی، پردازش سیگنال و تصویر، کلان داده و رایانش ابری، سیستم های توزیع شده، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن، مهندسی نرم افزار، معماری کامپیوتر و سامانه های دیجیتال، علوم شناختی و مغز، الگوریتم ها و محاسبات، یادگیری و یاددهی الکترونیکی، و اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال. کنفرانس امسال از سخنرانی حداقل چهار سخنران کلیدی بهره خواهد برد. همچنین، در کنار سخنرانی های علمی، کارگاه ها و نشست های صنعتی نیز برگزار خواهد شد.
 
 
تاریخ:
1399/12/12
تعداد بازدید:
10310
منبع: