دفترچه تلفن

88462428

88462494

84062223

فكس 88462486

دفتر رياست و دانشكده

88462428

88462494

84062223

معاونت اداري و مالي

84062275

دبيرخانه

84062475

84062471

سرپرست آموزش-خانم محمدي

كارشناس آموزش-خانم دباغ

84062474

كارشناس پژوهش

84062419

معاون پژوهشي

84062208

معاون آموزشي

84062299

84062398

كارشناس آزمايشگاه

84062398

سايت و مركز كامپيوتر

84062247

آزمايشگاه معماري كامپيوتر

84062228

آزمايشگاه مدار واسط

84062257

آزمايشگاه شبكه كامپيوتري

84062299

آزمايشگاه سيستم عامل و پايگاه داده

84062247

آزمايشگاه تحقيقاتي سيستم هاي چند رسانه اي

84062299

آزمايشگاه پردازش هوشمند اطلاعات

84062277

آزمايشگاه الكترونيك ديجيتال

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/10
تعداد بازدید:
4719
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن :88462494
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.